Підприємство надає комплексні послуги з приймання, доробки, зберігання та відпуску (відвантаження) ранніх та пізніх (озимих та ярих) зернових культур, зокрема:

Пшениця
Жито
Кукурудза
Соя

в перспективі
Ріпак

Зернова маса що поступила на територію підприємства проходить через низку контрольних вимірювань та оглядів, про що складаються відповідні акти та супроводжувальні документи на партію зерна. Після чого відбувається доведення зернових потоків до базисних кондицій шляхом ретельної доробки на сепараторах та сушіння в зерносушарках. Відповідальність підприємства полягає в оптимальному та ефективному підході до процесів доробки:

 • при очищенні зерна:
  • проведення відбору проб від партій зернових культур, що направляються на очищення, аналіз кількості та характеру домішок (важковідокремлювані домішки, насіння культурних та інших рослин, пошкоджені зерна основної культури, інше);
  • оформлення картки аналізу зерна за відповідною формою та оформлення розпорядження за встановленою формою на партію зернової культури для її очищення;
  • визначення необхідного набору сит для сито-повітряних сепараторів
  • контроль ефективності очищення зерна на технологічному обладнанні шляхом аналізу якості зерна до та після машини;
  • визначення показників якості очищеної партії зерна і відходів та запис результатів визначення в лабораторний журнал;
  • контроль вивезення з території зернового складу відходів ІІІ категорії та їх знищення;
 • при сушінні зерна:
  • визначення вологості зерна та підготовка партій шляхом складання розпорядження на сушіння зерна за встановленою формою;
  • періодичний контроль температури агента сушіння за зонами та контроль просушеного зерна на наявність потемнілих і підсмажених зерен;
  • проведення аналізу якості зерна після сушіння, складання актів за визначеною формою та передача матеріально відповідальній особі для подальших дій передбачених регламентом.