Виробнича лабораторія є структурним підрозділом підприємства, що забезпечена сучасним обладнанням, засобами вимірювальної техніки та нормативною документацією. Функціональний розподіл відділів лабораторії:

  • Зернова – контроль приймання, зберігання та відвантаження
  • Аналітична - контроль технологічних процесів переробки зерна та та обстеження борошна на відповідність нормативним показникам
  • Тестова – визначення хлібопекарських властивостей борошна

Зернова лабораторія забезпечує проведення відбору проб сировини з автотранспорту із застосуванням сучасного пробовідбірника «Rakoraf».

Функцією зернової лабораторії є не тільки визначення показників при прийманні зерна, а й ретельне відслідковування та обстеження якості при проведенні очистки, сушки, заходів, що забезпечують стійке зберігання зернової маси. Проводиться відбір проб та визначення якісних показників при підготовці помольної партії для переробки, відвантаженнях авто та залізничним транспортом.

Аналітична лабораторія контролює технологічний процес переробки зерна пшениці та жита на борошно, забезпечуючи оптимальну роботу устаткування лінії пшеничного та житнього помелу; проводить відбір проб та обстеження готової продукції; контролює масу упакованої продукції. Оснащена всім необхідним обладнанням для проведення вимірювань показників якості.

Тестова лабораторія забезпечує визначення хлібопекарських та кондитерських властивостей борошна завдяки проведенням пробних випічок хліба на сучасних печах «MIWE» згідно регламентів та нормативної документації. Таки досліди дозволяють контролювати та ефективно управляти технологічними процесами роботи млина і задовольняти вимоги споживачів борошна.

Лабораторія ПРАТ «Рівне – Борошно» є атестованою на проведення вищезазначених вимірювань, Українським державним центром стандартизації та сертифікації «Украгростандартсертифікація».